Browse Title Index

Issue Title
Vol 1, No 5 (2019): TTU Review 5 THE VALUE OF HEART- FATTY ACID BINDING PROTEIN (H-FABP) IN THE EARLY DIAGNOSTIC OF PATIENTS WITH ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION Abstract PDF
Truong Xuan Le, Phuc Xuan Minh Le, Tram Thanh Nguyen, Thanh Minh Nguyen, Vinh Thanh Tran
Vol 1, No 3: Third issuse Tình hình đề kháng các kháng sinh hiện nay tại Việt Nam và vai trò của xét nghiệm vi sinh lâm sàng chuẩn mực Abstract PDF HTML
Van H Pham
Vol 1, No 5 (2019): TTU Review 5 TRACKING THE BENEFITS OF A GRADUATE PROGRAM: MEASURING VALUE ADDED TO ONE’S OWN FOCUS AREAS OF DEVELOPMENT IN A GRADUATE PROGRAM Abstract PDF
Jonathan W. Lankford
Vol 1, No 3: Third issuse Update On Pulmonary Embolism Abstract PDF
Hung Van Tran
Vol 1, No 1 (2016): Debut issue U.S. Ambassador Michael Michalak: Being a Good Listener and Giving Respect to Other People Help Me to Be a Good Leader Abstract PDF HTML
Yen Dang
Vol 1, No 4 (2018): TTU Review 4 Validation of Diet-Induced Obese Mouse Model Using Swiss Albino Mouse Strain For In Vivo Pharmacological Metabolic Research Abstract PDF
Khanh Van Doan
Vol 1, No 2 (2016): Second issue Vietnamese Pioneer Entrepreneur: Madame Dang Thi Hoang Yen, Founder And President of Tan Tao University Abstract PDF
Michael Loc Pham
Vol 1, No 1 (2016): Debut issue What is new in Statistics? Abstract PDF
Hien Tran
Vol 1, No 1 (2016): Debut issue Ý nghĩa nghệ thuật của các từ nối 'thì, là, mà' trong Truyện Kiều của Nguyễn Du Abstract PDF
Nam Van Bui
Vol 1, No 1 (2016): Debut issue Đào Tạo Nhóm Ngành Máy Tính và Công Nghệ Thông Tin Bậc Đại Học ở Việt Nam Abstract PDF
Quyen Nguyen
Vol 1, No 3: Third issuse Điều Trị Nhiễm Trùng Đa Kháng Thuốc Abstract PDF
Nghia Quang Le
Vol 1, No 4 (2018): TTU Review 4 ĐỔI MỚI ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THEO IFRS TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ Abstract PDF
Trang Thu Nguyen
51 - 62 of 62 Items << < 1 2 3