BỆNH RÁM MÁ: TỔNG QUAN VỀ BỆNH NGUYÊN VÀ ĐIỀU TRỊ

Abstract

Bệnh rám má hay còn có tên khác là nệnh nám má là một bệnh mắc phải, hay gặp và dấu hiệu điển hình là các mảng tắng sắc tố có tính chất đối xứng, xuất hiện trên vùng mặt, cổ. Bệnh gặp ở nữ nhiều hơn nam và thường gặp trên các chủng tộc có màu da tối hơn. Nguyên nhân gây bệnh có nhiều và thường xen kẽ, nguyên nhân chủ yếu là do ánh sáng mặt trời và thay đổi hormon. Tỷ lệ mắc bệnh nói chung thay đổi tùy theo số liệu thống kê và thay đổi theo các vùng địa lý và dao động trong khoảng 1-50%. Xét về mặt mô học, các tổn thương ở lớp thượng bì và trung bì, biểu hiện chủ yếu là tăng số lượng tế bào sản xuất hắc tố, tăng các túi hắc tố, tăng elastin, đôi khi có xâm lấn tế bào lympho quanh các mạch máu vùng trung bì. Về mặt điều trị, rất nhiều loại thuốc bôi ngoài da, tiêu biểu như hydroquinone, tretinoin, corticosteroids hoặc công thức bộ 3 cũng được hay dùng tuy nhiên các loại thuốc này thường có các hiệu quả điều trị rất thay đổi. Ngoài các loại thuốc bôi, hiện tại các thuốc dùng đường uống như tranexamic acid, glutathione hay polypodium leucotomos cũng dành được nhiều sự quan tâm. Ngoài ra, các liệu trình điều trị kèm theo như bong da hóa học, siêu phi kim, sóng radio hay dùng laser cũng được sử dụng kết hợp để tăng hiệu quả điều trị. Trong bài tổng quan này tôi tập trung phân tích và cập nhật các thông tin mới nhất về nguyên nhân và quy trình điều trị rám má.

PDF

References

Sanchez NP, Pathak MA, Sato S, Fitzpatrick TB, Sanchez JL, Mihm MC, Jr. Melasma: a clinical, light microscopic, ultrastructural, and immunofluorescence study. J Am Acad Dermatol. 1981;4(6):698-710.

Guinot C, Cheffai S, Latreille J, Dhaoui MA, Youssef S, Jaber K, et al. Aggravating factors for melasma: a prospective study in 197 Tunisian patients. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2010;24(9):1060-9.

Tamega Ade A, Miot LD, Bonfietti C, Gige TC, Marques ME, Miot HA. Clinical patterns and epidemiological characteristics of facial melasma in Brazilian women. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2013;27(2):151-6.

Mandry Pagan R, Sanchez JL. Mandibular melasma. P R Health Sci J. 2000;19(3):231-4.

Ritter CG, Fiss DV, Borges da Costa JA, de Carvalho RR, Bauermann G, Cestari TF. Extra-facial melasma: clinical, histopathological, and immunohistochemical case-control study. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2013;27(9):1088-94.

Achar A, Rathi SK. Melasma: a clinico-epidemiological study of 312 cases. Indian J Dermatol. 2011;56(4):380-2.

Jo HY, Kim CK, Suh IB, Ryu SW, Ha KS, Kwon YG, et al. Co-localization of inducible nitric oxide synthase and phosphorylated Akt in the lesional skins of patients with melasma. J Dermatol. 2009;36(1):10-6.

Seckin HY, Kalkan G, Bas Y, Akbas A, Onder Y, Ozyurt H, et al. Oxidative stress status in patients with melasma. Cutan Ocul Toxicol. 2014;33(3):212-7.

Verallo-Rowell VM, Pua JM, Bautista D. Visible light photopatch testing of common photocontactants in female filipino adults with and without melasma: a cross-sectional study. J Drugs Dermatol. 2008;7(2):149-56.

Duteil L, Cardot-Leccia N, Queille-Roussel C, Maubert Y, Harmelin Y, Boukari F, et al. Differences in visible light-induced pigmentation according to wavelengths: a clinical and histological study in comparison with UVB exposure. Pigment Cell Melanoma Res. 2014;27(5):822-6.

Kang HY, Hwang JS, Lee JY, Ahn JH, Kim JY, Lee ES, et al. The dermal stem cell factor and c-kit are overexpressed in melasma. Br J Dermatol. 2006;154(6):1094-9.

Kang HY, Suzuki I, Lee DJ, Ha J, Reiniche P, Aubert J, et al. Transcriptional profiling shows altered expression of wnt pathway- and lipid metabolism-related genes as well as melanogenesis-related genes in melasma. J Invest Dermatol. 2011;131(8):1692-700.

Kim JY, Lee TR, Lee AY. Reduced WIF-1 expression stimulates skin hyperpigmentation in patients with melasma. J Invest Dermatol. 2013;133(1):191-200.

Kim EJ, Park HY, Yaar M, Gilchrest BA. Modulation of vascular endothelial growth factor receptors in melanocytes. Exp Dermatol. 2005;14(8):625-33.

Lee HI, Lim YY, Kim BJ, Kim MN, Min HJ, Hwang JH, et al. Clinicopathologic efficacy of copper bromide plus/yellow laser (578 nm with 511 nm) for treatment of melasma in Asian patients. Dermatol Surg. 2010;36(6):885-93.

Moin A, Jabery Z, Fallah N. Prevalence and awareness of melasma during pregnancy. Int J Dermatol. 2006;45(3):285-8.

Adalatkhah H, Sadeghi-bazargani H, Amini-sani N, Zeynizadeh S. Melasma and its association with different types of nevi in women: a case-control study. BMC Dermatol. 2008;8:3.

Handel AC, Lima PB, Tonolli VM, Miot LD, Miot HA. Risk factors for facial melasma in women: a case-control study. Br J Dermatol. 2014;171(3):588-94.

Hexsel D, Lacerda DA, Cavalcante AS, Machado Filho CA, Kalil CL, Ayres EL, et al. Epidemiology of melasma in Brazilian patients: a multicenter study. Int J Dermatol. 2014;53(4):440-4.

Ortonne JP, Arellano I, Berneburg M, Cestari T, Chan H, Grimes P, et al. A global survey of the role of ultraviolet radiation and hormonal influences in the development of melasma. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2009;23(11):1254-62.

Jang YH, Lee JY, Kang HY, Lee ES, Kim YC. Oestrogen and progesterone receptor expression in melasma: an immunohistochemical analysis. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2010;24(11):1312-6.

Tamega Ade A, Miot HA, Moco NP, Silva MG, Marques ME, Miot LD. Gene and protein expression of oestrogen-beta and progesterone receptors in facial melasma and adjacent healthy skin in women. Int J Cosmet Sci. 2015;37(2):222-8.

Boukari F, Jourdan E, Fontas E, Montaudie H, Castela E, Lacour JP, et al. Prevention of melasma relapses with sunscreen combining protection against UV and short wavelengths of visible light: a prospective randomized comparative trial. J Am Acad Dermatol. 2015;72(1):189-90 e1.

Gupta AK, Gover MD, Nouri K, Taylor S. The treatment of melasma: a review of clinical trials. J Am Acad Dermatol. 2006;55(6):1048-65.

Shankar K, Godse K, Aurangabadkar S, Lahiri K, Mysore V, Ganjoo A, et al. Evidence-based treatment for melasma: expert opinion and a review. Dermatol Ther (Heidelb). 2014;4(2):165-86.

Monteiro RC, Kishore BN, Bhat RM, Sukumar D, Martis J, Ganesh HK. A Comparative Study of the Efficacy of 4% Hydroquinone vs 0.75% Kojic Acid Cream in the Treatment of Facial Melasma. Indian J Dermatol. 2013;58(2):157.

Mishra SN, Dhurat RS, Deshpande DJ, Nayak CS. Diagnostic utility of dermatoscopy in hydroquinone-induced exogenous ochronosis. Int J Dermatol. 2013;52(4):413-7.

Deo KS, Dash KN, Sharma YK, Virmani NC, Oberai C. Kojic Acid vis-a-vis its Combinations with Hydroquinone and Betamethasone Valerate in Melasma: A Randomized, Single Blind, Comparative Study of Efficacy and Safety. Indian J Dermatol. 2013;58(4):281-5.

Griffiths CE, Finkel LJ, Ditre CM, Hamilton TA, Ellis CN, Voorhees JJ. Topical tretinoin (retinoic acid) improves melasma. A vehicle-controlled, clinical trial. Br J Dermatol. 1993;129(4):415-21.

Kimbrough-Green CK, Griffiths CE, Finkel LJ, Hamilton TA, Bulengo-Ransby SM, Ellis CN, et al. Topical retinoic acid (tretinoin) for melasma in black patients. A vehicle-controlled clinical trial. Arch Dermatol. 1994;130(6):727-33.

Huh SY, Shin JW, Na JI, Huh CH, Youn SW, Park KC. The Efficacy and Safety of 4-n-butylresorcinol 0.1% Cream for the Treatment of Melasma: A Randomized Controlled Split-face Trial. Ann Dermatol. 2010;22(1):21-5.

Fabbrocini G, De Vita V, Fardella N, Pastore F, Annunziata MC, Mauriello MC, et al. Skin needling to enhance depigmenting serum penetration in the treatment of melasma. Plast Surg Int. 2011;2011:158241.

Wu S, Shi H, Wu H, Yan S, Guo J, Sun Y, et al. Treatment of melasma with oral administration of tranexamic acid. Aesthetic Plast Surg. 2012;36(4):964-70.

Bagherani N, Smoller BR. Efficacy of topical tranexmic acid in the treatment of melasma. Dermatol Ther. 2016;29(6):389-90.

Bagherani N. Efficacy of topical flutamide in the treatment of melasma. Dermatol Ther. 2016;29(5):297.

Lim JT. Treatment of melasma using kojic acid in a gel containing hydroquinone and glycolic acid. Dermatol Surg. 1999;25(4):282-4.

Espinal-Perez LE, Moncada B, Castanedo-Cazares JP. A double-blind randomized trial of 5% ascorbic acid vs. 4% hydroquinone in melasma. Int J Dermatol. 2004;43(8):604-7.

Mazurek K, Pierzchala E. Comparison of efficacy of products containing azelaic acid in melasma treatment. J Cosmet Dermatol. 2016;15(3):269-82.

Costa A, Moises TA, Cordero T, Alves CR, Marmirori J. Association of emblica, licorice and belides as an alternative to hydroquinone in the clinical treatment of melasma. An Bras Dermatol. 2010;85(5):613-20.

Zhong SM, Sun N, Liu HX, Niu YQ, Wu Y. Reduction of facial pigmentation of melasma by topical lignin peroxidase: A novel fast-acting skin-lightening agent. Exp Ther Med. 2015;9(2):341-4.

Kang WH, Chun SC, Lee S. Intermittent therapy for melasma in Asian patients with combined topical agents (retinoic acid, hydroquinone and hydrocortisone): clinical and histological studies. J Dermatol. 1998;25(9):587-96.

Chan R, Park KC, Lee MH, Lee ES, Chang SE, Leow YH, et al. A randomized controlled trial of the efficacy and safety of a fixed triple combination (fluocinolone acetonide 0.01%, hydroquinone 4%, tretinoin 0.05%) compared with hydroquinone 4% cream in Asian patients with moderate to severe melasma. Br J Dermatol. 2008;159(3):697-703.

Lee HC, Thng TG, Goh CL. Oral tranexamic acid (TA) in the treatment of melasma: A retrospective analysis. J Am Acad Dermatol. 2016;75(2):385-92.

Kim SJ, Park JY, Shibata T, Fujiwara R, Kang HY. Efficacy and possible mechanisms of topical tranexamic acid in melasma. Clin Exp Dermatol. 2016;41(5):480-5.