KHẢO SÁT TỶ LỆ MICROALBUMIN-NIỆU DƯƠNG TÍNH TRÊN BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 TẠI BỆNH VIỆN QUẬN 2

Abstract

Mở đầu: Microalbumin-niệu được xem là chỉ dấu sinh học có giá trị để phát hiện sớm biến chứng thận trên bệnh nhân đái tháo đường type 2.

Mục tiêu: Chúng tôi tiến hành khảo sát giá trị microalbumin-niệu trên bệnh nhân đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Quận 2.

Phương pháp: Nghiên cứu được thực hiện trên toàn bộ bệnh nhân được chẩn đoán đái tháo đường type 2 được chỉ định xét nghiệm microalbumin-niệu trong thời gian điều trị ngoại trú tại Khoa khám bệnh - Bệnh viện Quận 2. Số liệu thu thập từ tháng 02/2017 đến tháng 10/2017.

Kết quả:  Nghiên cứu được thực hiện trên 211 bệnh nhân, nữ chiếm tỷ lệ 66.4%, nam chiếm 33,6%. Tuổi trung bình là 60,9±10,2, bệnh nhân nhỏ nhất là 33 tuổi, lớn nhất là 97 tuổi. Tỷ lệ bệnh nhân đái tháo đường type 2 có microalbumin-niệu dương tính là 60,2%. Tỷ lệ MAU tăng dần theo thời gian phát hiện đái tháo đường, điều này có ý nghĩa thống kê với p<0.05. HbA1c càng cao thì tỷ lệ MAU (+) càng lớn (p=0,035<0,05). Độ lọc cầu thận ước tính càng nhỏ thì tỷ lệ MAU (+) càng cao (p=0,014<0,05). Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa MAU và các chỉ số nồng độ glucose huyết, creatinine máu và các thông số lipid.

Kết luận: Tỷ lệ bệnh nhân đái tháo đường type 2 có microalbumin-niệu dương tính là 60.2%. Thời gian mắc bệnh càng lâu thì tỷ lệ MAU (+) càng cao. HbA1c càng cao thì tỷ lệ MAU (+) càng lớn, độ lọc cầu thận ước tính càng nhỏ thì tỷ lệ MAU (+) càng cao.

PDF

References

Chung Bá Huy (2014), “ Khảo sát biến chứng thận sớm bằng Microalbumin niệu trên bệnh nhân đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú tại bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu”, Luận văn tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa I, Đại học y dược Tp Hồ Chí Minh.

Hoàng Thu Hà (2017), “Nghiên cứu tỷ lệ Microalbumin niệu dương tính trên bệnh nhân đái tháo đường”, Tạp chí y học TpHCM, tập 21, số 3, tr42-49.

Hồ Hữu Hóa (2009), “Chẩn đoán sớm biến chứng thận bằng xét nghiệm microalbumin niệu ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện đa khoa trung ương Thái Nguyên”, Luận văn tốt nghiệp bác sĩ Thạc sĩ y học, Đại học y dược Thái Nguyên.

Ja W, et al. (2009), “Prevalence and risk factors of albuminuria and chronic kidney disease in Chinese population with type 2 diabetes and impaired glucose regulation: Shanghai diabetic complications study (SHDCS)”. Nephrol Dial Transplant, 24, 12: pp.3724-31.

Prashanth P, el al (2010), “Prevalence Prevalence and risk factors of albuminuria among type 2 diabetes mellitus patients: a Middle- East perspective”. Diabetes Res Clin Pract, 88 (3): pp.ee24-7.

Trần Đức Thọ (2004), “Bài giảng bệnh học nội khoa sau đại học”NXB Y học Hà Nội, tr. 214-229.

Trần Xuân Trường (2008), “Nghiên cứu nồng độ microalbumin niệu chẩn đoán sớm biến chứng thận trên bện nhân đái tháo đường type 2”, Tạp chí y học thực hành, 594, 34-37.

Yokoyama H, et al (2009). “Prevalence of albuminuria and renal insufficiency and associated clinical factors in type 2 diabetes: the Japan Diabetes clinical Data Management study (JDDM15)”. Nephrol Dial Transplant, 24(4): pp 1212-9.